แล้วพบกันอีกครั้ง ในวาระครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปี 2561)