ระบบลงทะเบียนจองภาพรับปริญญา

ข้อมูลทั่วไป General Infomation

กรอกหมายเลข 10 หลักโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ เช่น 0812345678. Please enter 10 digit of phone number without any special charactors eg 0812345678

ใช้สำหรับส่งรายละเอียดการชำระเงิน กรุณากรอกอีเมล์ที่ติดต่อได้. We will send payment information to this email, please enter valid email address.

Shipping service only available on Thailand

ข้อมูลการสั่งจอง Booking detail

แพกเกจหลัก Main package

กรอบชิลทอง

1. กรอบชิลทอง Golden Seal frame

2,800 บาท

 • ภาพหมู่คณะ ขนาด 11x24 นิ้ว กรอบชิลทอง
  11x24 inches group photo in Golden Seal frame
 • ภาพรับปริญญาบัตร ขนาด 11x14 นิ้ว กรอบชิลทอง
  11x14 inches single photo in Golden Seal frame
 • ภาพรับปริญญาบัตร ขนาด 5x7 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
  2 5x7 inches single photo
 • แผ่น CD ไฟล์ ภาพถ่ายรับปริญญาบัตร 1 แผ่น
  1 Photo's CD
กรอบหลุยส์

2. กรอบหลุยส์ Louis frame

3,200 บาท

 • ภาพหมู่คณะ ขนาด 11x24 นิ้ว กรอบหลุยส์
  11x24 inches group photo in Louis frame
 • ภาพรับปริญญาบัตร ขนาด 11x14 นิ้ว กรอบหลุยส์
  11x14 inches single photo in Louis frame
 • ภาพรับปริญญาบัตร ขนาด 5x7 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
  2 5x7 inches single photo
 • แผ่น CD ไฟล์ ภาพถ่ายรับปริญญาบัตร 1 แผ่น
  1 Photo's CD

แพกเกจเสริม Addition package

รายการ Item ราคา Price จำนวน Quantity รวมราคา Total
ภาพหมู่คณะ ขนาด 11x24 นิ้ว และ ภาพรับปริญญาบัตร ขนาด 11x14 นิ้ว กรอบชิลทอง
11x24 inches group photo and 11x14 inches single photo in Golden Seal frame
1,700 บาท
ภาพหมู่คณะ ขนาด 11x24 นิ้ว และ ภาพรับปริญญาบัตร ขนาด 11x14 นิ้ว กรอบหลุยส์
11x24 inches group photo and 11x14 inches single photo in Louis frame
2,000 บาท
ภาพรับปริญญาบัตร ขนาด 11x14 นิ้ว กรอบชิลทอง
11x14 inches single photo in Golden Seal frame
1,000 บาท
ภาพหมู่คณะ ขนาด 11x24 นิ้ว กรอบชิลทอง
11x24 inches group photo in Golden Seal frame
1,000 บาท
ภาพรับปริญญาบัตร ขนาด 11x14 นิ้ว กรอบหลุยส์
11x14 inches single photo in Louis frame
1,200 บาท
ภาพหมู่คณะ ขนาด 11x24 นิ้ว กรอบหลุยส์
11x24 inches group photo in Louis frame
1,200 บาท

รวมราคา Total price

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ support@mg.box-box.space เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
If you have any questions or inconveniences about registration please don't hesitate to contact us: support@mg.box-box.space. We will soon contact you.