วิธีการเพิ่ม สมาคมนักศึกษาเก่า เข้าเป็นบัญชีรับชำระเงิน

 1. เมนู ชำระเงิน/เติมเงิน
 2. เมนู เพิ่มผู้รับชำระ
 1. ค้นหาจากรหัสบริษัทกรอก MFUALUM กดปุ่มค้นหา
 2. เลือกรายการที่ปรากฎด้านล่าง
 3. กรอกหมายเลข Reference No. 1 ที่ระบุในใบแจ้งชำระเงิน แล้วกด ขั้นตอนต่อไป
 4. รอรับ SMS OTP ทางโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ กรอกรหัสให้ถูกต้อง
 5. หน้าชำระเงินจะมีรายการ สมาคมนักศึกษาเก่า ให้ชำระเงิน ตามข้อมูลที่ระในใบแจ้งชำระเงิน
 1. เลือก ชำระเงินให้ผู้รับชำระรายนี้ทันที
 1. เลือกบัญชีผู้ชำระเงิน
 2. กรอก Reference No. 2
 3. กรอก จำนวนเงิน
 4. เลือก ขั้นตอนถัดไป
 1. เลือกยืนยัน