วิธีการชำระเงินผ่าน ATM

เลือก อื่น ๆ

เลือก ชำระเงินด้วย Comp Code

เลือกประเภทบัญชีของท่าน

กรอกรหัส Comp Code: 54333

กรอกหมายเลข Reference No. 1 ที่ระบุในใบแจ้งชำระเงิน

กรอกหมายเลข Reference No. 2 ที่ระบุในใบแจ้งชำระเงิน

กรอกยอดเงินที่ต้องชำระ ที่ระบุในใบแจ้งชำระเงิน

ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเลือกยืนยัน

เสร็จสิ้นการชำระเงิน รอรับการแจ้งผลทางอีเมล์ ภายใน 3 วันทำการ